Aktualności


 Lubliniec, dnia 25.05.2018r.


INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ 

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA


Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, w załączonym pliku przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, email: zgklic@wp.pl lub pod nr telefonu: 34 351 40 12.

Komunikat ZGKLiC w sprawie RODO.pdf

Lubliniec, dnia 25.05.2018r.

KOMUNIKAT

ZGKLiC informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec na okres 3 lat.
Zatwierdzona Decyzją NR GL.RET.070.7.110.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dn. 26 kwietnia 2018r.
Taryfa obowiązuje od dnia 29 maja 2018r.
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
Przez pierwszy rok obowiązywania nowych taryf ich wysokość nie uległa zmianie.

Taryfa ZGKLiC.pdf

Światowy Dzień Wody

22 marca 2018


NATURA DLA WODY

 
 

 Ponad 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu braku dobrego dostępu do wody pitnej, zasoby czystej wody są ograniczone, także w Europie.

 Ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Wody jest obchodzony 22 marca. Ma przypominać, jak wielką rolę woda odgrywa w życiu człowieka i z jakimi problemami spotykają się społeczeństwa na całym świecie. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody to „Natura dla Wody”.

http://worldwaterday.org/


Lubliniec, dnia 15.03.2018r.  

KOMUNIKAT

       ZGKLiC informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim jest możliwe jednorazowe zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków w przypadku jednokrotnego  napełniania basenu wodą wodociągową.

      W przypadku basenów o dużej pojemności (tj. powyżej 15 m3) lub kilkukrotnego napełniania basenu, zalecane jest opomiarowanie poboru wody podlicznikiem ogrodowym. Aby móc skorzystać z tej opcji należy przed napełnieniem basenu złożyć stosowny wniosek:

(wniosek o nienaliczanie opłaty za kanalizację sanitarną na potrzeby napełniania basenu kąpielowego) który dostępny jest w zakładce do pobrania na naszej stronie www.zgklic.pl oraz w siedzibie ZGKLiC.

      Wniosek można złożyć tylko jeden raz w sezonie letnim w terminie do dnia 31.08.2018r.

  Po odliczenie opłaty za odprowadzone ścieki należy zgłosić się z otrzymaną fakturą od inkasenta lub bieżącym stanem licznika do Działu Obsługi Klienta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy dzwonić pod nr 351- 40-12  w godzinach od 7-00 do 15-00.


INFORMACJE NA TEMAT TWARDOŚCI WODY W Lublińcu

 Twardość wody spowodowana jest przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.
 Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417 z póź. zm.) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm³ .

 Twardość wody nie jest istotna w przypadku wody do picia, ponieważ można używać zarówno wód miękkich, jak i twardych. Problemem jest jednak gospodarcze i przemysłowe wykorzystanie zbyt twardych wód, skutkiem czego jest m.in. osadzanie się kamienia w przewodach i kotłach.


Twardość wody w sieci wodociągowej w Lublińcu:

waha się w granicach 180 - 230 mg CaCO3/dm³,

co odpowiada 10,5 – 13,5 dGH (stopni niemieckich), 

jest to woda średnio twarda.


Lubliniec, dnia 20.09.2017

 

ZAWIADOMIENIE 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ZGKLiC w Lublińcu zawiadamia odbiorców wody przy ul. Mickiewicza,

że w związku z awarią   sieci  nastąpią przerwy w dostawie wody w dniu 20.09.2017r. od godz 800  do godz 1400.

Za powstałe  utrudnienia przepraszamy.

Z W i K przy ZGKLiC  w Lublińcu
ul. Piaskowa 56
tel. 34-356-20-39


Lubliniec, dnia 01.06.2017r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU


       ZGKLiC informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim jest możliwe jednorazowe zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków w przypadku jednokrotnego  napełniania basenu wodą wodociągową.

      W przypadku basenów o dużej pojemności ( tj. powyżej 15 m3) lub kilkukrotnego napełniania basenu, zalecane jest opomiarowanie poboru wody podlicznikiem ogrodowym.

         Aby móc skorzystać z tej opcji należy przed napełnieniem basenu złożyć stosowny wniosek

( wniosek o nienaliczanie opłaty za kanalizację sanitarną na potrzeby napełniania basenu kąpielowego) który dostępny jest w zakładce do pobrania na naszej stronie www.zgklic.pl oraz w siedzibie ZGKLiC.

Wniosek można złożyć tylko jeden raz w sezonie letnim w terminie do dnia 31.08.2017r. 

  Po odliczenie opłaty za odprowadzone ścieki należy zgłosić się z otrzymaną fakturą od inkasenta lub bieżącym stanem licznika do Działu Obsługi Klienta. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy dzwonić pod nr 351- 40-12  w godzinach od 7-00 do 15-00.